Ogrody i Pergole

Fundament pod ogród zimowy

Moda na ogrody zimowe, jest coraz bardziej powszechna. Widzimy to zarówno dla nowobudowanych domów jak i tych, w których dla postawienia zabudowy można zaadaptować istniejący taras.

Konstrukcja dachu jako wyrób nietypowy zgodnie z Art. 10, Roz. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz.U.Nr 92, poz. 881) wymaga wykonania projektu konstrukcyjnego. Z uwagi na rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowywana przez nas oferta jest sporządzana w oparciu o założenia techniczne, jak obciążenie śniegiem i wiatrem zgodnie z planowaną lokalizacją.

Fundament pod konstrukcję ogrodu zimowego musi spełniać następujące parametry:

  • odpowiednią wytrzymałość nośną,
  • izolację poziomą odpowiedzialną za szczelność dolnych partii ogrodu zimowego,
  • izolację termiczną, której zadaniem jest zabezpieczenie przed ewentualnym przemarzaniem i pękaniem fundamentu.

Fundament pod ogród zimowy można wykonać na dwa sposoby, uwzględniając przenoszenie głównych obciążeń:

  • fundament wykonany po obrysie ogrodu zimowego, tak zwana ława fundamentowa,
  • fundament pod całością ogrodu zimowego, tak zwana płyta fundamentowa.

W przypadku nowego domu, stosunkowo łatwo jest wpisać w powstający projekt bryłę ogrodu zimowego i uwzględnić konieczność wykonania fundamentu pod konstrukcję. Na tym etapie warto skonsultować z nami projekt, aby wykonane prace zostały przeprowadzone zgodnie z naszymi wskazówkami. Pozwoli to zoptymalizować koszty oraz spełnić Państwa oczekiwania.

Tarasy w nowobudowanych domach – w przeciwieństwie do już istniejących – posiadają także niewątpliwą zaletę: najczęściej odchyłki od pionów i poziomów są znacznie mniejsze, a montaż konstrukcji szybszy i prostszy. Pozwoli to w krótszym czasie zakończyć inwestycję.

W przypadku istniejącego domu, przygotowanie podłoża pod ogród zimowy może być uwarunkowane pewnymi ograniczeniami. Konieczne jest zaplanowanie wielkości i kształtu fundamentu, a także określenie funkcji, jaką obiekt będzie pełnił – całoroczną czy sezonową.

Fundament naszego ogrodu zimowego jest podstawą, od której zależy stabilność całej konstrukcji. Co ważne, głębokość posadowienia fundamentów należy dostosować do warunków gruntowych oraz strefy przemarzania przewidzianej dla danego regionu.

Bardzo ważnym zagadnieniem dotyczącym fundamentów jest możliwość zainstalowania ogrzewania podłogowego. Z uwagi na rozszerzalność termiczną płyty uzbrojonej w ogrzewanie podłogowe powinna ona być wykonana jako oddzielny element tarasu, na którym bezpośrednio nie stawiamy profili konstrukcyjnych.

Przez cały proces poprowadzi Cię nasz doświadczony doradca, który służy poradą w celu wyboru najlepszego rozwiązania, dopasowanego do Twoich wymagań. Na końcu konstrukcja zostanie prawidłowo i trwale zamontowana do ścian istniejącego budynku przez naszą doświadczoną ekipę montażową. Wysoka jakość nie ma dla Nas kompromisów.